siste Nyheter

Nytt skilt i Vikvegen

Det har blitt satt opp et «Barn leker – Kjør forsiktig»- skilt i starten av Vikvegen. Vi håper det bidrar positivt til økt bevissthet om at barn leker i området og at farten på kjøretøy holdes nede.

Tildelt støtte fra Samfunnsløftet

Kvannli- og Vikvegen velforening har fått tildelt støtte på kr. 80 000 fra Samfunnsløftet til søknad om midler til lekeplass. Det kom veldig godt med i søknaden til Tromsø kommune og gir oss mer spillerom i planleggingen videre.

Tildelt tilskudd til lekeplass fra Tromsø kommune

I saksprotokollen til Kultur-, idretts- og friluftsutvalget i Tromsø kommune fremkommer det at Kvannli- og Vikvegen velforening får tildelt de kr. 50 000 som vi søkte om til lekeplassen i Kvannlivegen. Vi er veldig glade for det og ser frem til å starte arbeidet med lekeplassen.

Naboskapsmøtet med Tromsø kommune

I dag, 30. mai 23, avholdt Tromsø kommune naboskapsmøte angående detaljregulering av Kjoselvdalen skytefelt. Til stede under møtet stilte Kvannli- og Vikvegen velforening med en representant fra styret, da ved styreleder. Det vil komme referat fra kommunens side fra møtet. Engasjementet var stort fra beboere i både Kvannli- og Vikvegen rundt etablering av skytebane. Om … Les mer