Naboskapsmøtet med Tromsø kommune

I dag, 30. mai 23, avholdt Tromsø kommune naboskapsmøte angående detaljregulering av Kjoselvdalen skytefelt. Til stede under møtet stilte Kvannli- og Vikvegen velforening med en representant fra styret, da ved styreleder.

Det vil komme referat fra kommunens side fra møtet. Engasjementet var stort fra beboere i både Kvannli- og Vikvegen rundt etablering av skytebane.

Om ikke lenge vil styret i Kvannli- og Vikvegen velforening kalle inn til årsmøte. Fint om så mange som mulig har mulighet til å delta på det. Ditt standpunkt og vilje vil være gjeldende, samt hjelpende for velforeningens retning angående etablering av skytebane og ellers andre saker til behandling.