Gammelt skilt erstattet

Det gamle «Barn leker – Kjør forsiktig»- skiltet i starten av Kvannlivegen har blitt erstattet med et nytt skilt da det gamle ikke lenger var leselig.