Tildelt støtte fra Samfunnsløftet

Kvannli- og Vikvegen velforening har fått tildelt støtte på kr. 80 000 fra Samfunnsløftet til søknad om midler til lekeplass. Det kom veldig godt med i søknaden til Tromsø kommune og gir oss mer spillerom i planleggingen videre.