Tildelt tilskudd til lekeplass fra Tromsø kommune

I saksprotokollen til Kultur-, idretts- og friluftsutvalget i Tromsø kommune fremkommer det at Kvannli- og Vikvegen velforening får tildelt de kr. 50 000 som vi søkte om til lekeplassen i Kvannlivegen. Vi er veldig glade for det og ser frem til å starte arbeidet med lekeplassen.