Nytt skilt i Vikvegen

Det har blitt satt opp et «Barn leker – Kjør forsiktig»- skilt i starten av Vikvegen. Vi håper det bidrar positivt til økt bevissthet om at barn leker i området og at farten på kjøretøy holdes nede.