Innkalling til generalforsamling 19.06.23 kl. 18.00

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kvannli- og Vikvegen velforening 

Tidspunkt: Mandag 19. Juni 2023 kl. 18.00 
Sted: Kvannlivegen 34 

Agenda:  

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 1. Valg av møteleder 
 1. Valg av referent 
 1. Valg av to til å underskrive protokollen 
 1. Tønsvik AS orienterer om vannverket 
 1. Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer  
 1. Fastsettelse av ny årskontingent 
 1. Godkjenning av årsregnskap for 2022 
 1. Godkjenning av budsjett 
 1. Årsberetning 
 1. Valg av styremedlemmer 
 1. Innkomne saker 
 • Forslag til vedtektsendring 

Innkallingen med vedlegg gjøres tilgjengelig på velforeningens nettside, kvikvel.no. 

Vel møtt! 

Vedlegg: 

Tromsø, 14.06.23 Trond Alexander Ludvigsen (sign.)