Innkalling til generalforsamling 06.06.24 kl. 19.00

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kvannli- og Vikvegen velforening 

Tidspunkt: Torsdag 6. Juni 2024 kl. 19.00 
Sted: Kvannlivegen 40

Agenda:  

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 1. Valg av møteleder 
 1. Valg av referent 
 1. Valg av to til å underskrive protokollen 
 1. Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer  
 1. Fastsettelse av ny årskontingent 
 1. Godkjenning av årsregnskap for 2023
 1. Godkjenning av budsjett 
 1. Årsberetning 
 1. Innkomne saker 
 1. Valg av styremedlemmer 

Flere styremedlemmer er på valg i år, og vi ønsker gjerne å ha deg med på laget. Innkomne saker ønskes tilsendt på epost: post@kvikvel.no eller levert i Kvannlivegen 25A sin postkasse senest 2 uker før 6. juni. Innkallingen med vedlegg gjøres tilgjengelig på velforeningens nettside, kvikvel.no.

Vel møtt! 

Vedlegg: 

Tromsø, 13.05.2024 Tiia Helena Grøn