Alle Nyheter

Nytt skilt i Vikvegen

Det har blitt satt opp et «Barn leker – Kjør forsiktig»- skilt i starten av Vikvegen. Vi håper det bidrar positivt til økt bevissthet om at barn leker i området og at farten på kjøretøy holdes nede.

Tildelt støtte fra Samfunnsløftet

Kvannli- og Vikvegen velforening har fått tildelt støtte på kr. 80 000 fra Samfunnsløftet til søknad om midler til lekeplass. Det kom veldig godt med i søknaden til Tromsø kommune og gir oss mer spillerom i planleggingen videre.

Tildelt tilskudd til lekeplass fra Tromsø kommune

I saksprotokollen til Kultur-, idretts- og friluftsutvalget i Tromsø kommune fremkommer det at Kvannli- og Vikvegen velforening får tildelt de kr. 50 000 som vi søkte om til lekeplassen i Kvannlivegen. Vi er veldig glade for det og ser frem til å starte arbeidet med lekeplassen.

Naboskapsmøtet med Tromsø kommune

I dag, 30. mai 23, avholdt Tromsø kommune naboskapsmøte angående detaljregulering av Kjoselvdalen skytefelt. Til stede under møtet stilte Kvannli- og Vikvegen velforening med en representant fra styret, da ved styreleder. Det vil komme referat fra kommunens side fra møtet. Engasjementet var stort fra beboere i både Kvannli- og Vikvegen rundt etablering av skytebane. Om … Les mer

Gammelt skilt erstattet

Det gamle «Barn leker – Kjør forsiktig»- skiltet i starten av Kvannlivegen har blitt erstattet med et nytt skilt da det gamle ikke lenger var leselig.

Sosial sammenkomst etter fakkeltoget

I regi av velforeningen serveres det gløgg, fenalår og pepperkaker som avslutning på fakkeltoget øverst i Kvannlivegen. Vi har også ordnet med et bakkefyrverkeri som skytes opp under kosen.

Fakkeltog 31. desember 2022 kl. 18.00

Det inviteres til det årlige fakkeltoget som går fra helt i enden av Vikvegen, kl. 18.00.

Startet søknadsprosess om midler til lekeplass

Vi har startet søknadsprosessen til flere instanser om å få tilskuddsmidler til velforeningen for å kjøpe flere lekeapparater til lekeplassen i Kvannlivegen.

Fartskilt blir satt opp i Kvannlivegen

Det er registrert høy fart på biler gjennom Kvannlivegen ved flere anledninger. Kommunen er kontaktet for å få montert opp fartskilt.

Beskjæring av busker ved gangfelt

Kommunen er kontaktet angående behov for beskjæring av busker i nedre del av Kvannlivegen da de blokkerer for lyset som skal lyse opp gangfeltet. Forventes å bli utført i løpet av desember.

Skaffet godkjente husker

Det er en gledelig nyhet å kunne melde om at det er skaffet to godkjente husker og to fuglereir Tornadoer husker til lekeplassen i Kvannlivegen, samt en ny fot til den som mangler på bildet.

Revet paviljong

Paviljongen er av sikkerhetsmessige årsaker revet og fjernet fra lekeplassen.

Nytt styre er konstituert

Kvannli- og Vikvegen velforening avholdt årsmøte 29. september 2022, hvor det ble valgt nytt styre. Styret ble konstituert 20. oktober 2022.